Hur är det med miljögifter i fiskolja?

Vi följer de olika regelverk som styr tillverkning av fiskolja och som krävs av Europeiska myndigheter. Det betyder att vi kontinuerligt (ofta i varje tillverkningsomgång) kontrollerar tungmetaller, dioxiner och andra ”miljögifter”. Renheten är mycket hög och är ofta tiofalt renare än den fisk som användes som matfisk. Att fiskoljan är renare är resultatet av en rad olika reningsprocesser.