Vad har omega-3-fettsyrorna mer för uppgifter i kroppen?

Omega-3 är även nödvändigt för vårt immunsystem, för blodets levringsförmåga. Det används också inne i våra celler som energi och för att tillverka så kallade enzymer. Omega-3-fetterna förmedlar dessutom information mellan kroppens olika organsystem.