Var fångas den fisk ni använder i Pharbio Omega-3?

Omega-3-fetter utvinns från en speciell typ av anjovis (90%) och sardin (10%). Fisken fångas med så kallad snörpvad som bedöms vara mycket miljövänligt. Detta redskap är ett stort nät som dras åt underifrån när en stor mängd fiskar befinner sig i nätet. Fiske med snörpvad innebär ett fiske där redskapet inte vidrör botten, man får liten grad av bifångster och ev bränsleförbrukning blir låg. Fångstplats är kusterna utanför Peru och Chile. Den kalla Humboldtströmmen utvecklar där höga nivåer av omega-3-fetter i fisken.