Barns utveckling

Under bebisens första veckor och månader är det extra viktigt med rätt näring. Synen ska finjusteras och hjärnan ska växa och utvecklas.