Immunsystemet

Vitamin A och C, som finns i Omega-3, samverkar med andra näringsämnen för att bevara ett normalt fungerande immunsystem