Äldre

D-vitaminen i Omega-3 hjälper äldre personer att bevara normala muskel- och ledfunktioner.